Privacy, Security en Huisregels

TOEGANG EN LEEFTIJD:

 • Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2024 is er geen toegang voor personen beneden de 18 jaar. 
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.

ROOKBELEID:

 • In alle tenten op het evenemententerrein heerst een algeheel rookverbod.

ENTREEGELDEN:

 • Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven.
 • Bij annulering door de organisatie ivm overmacht (weersomstandigheden, virussen, overlijden van het Koninklijk Huis of andere oorzaken van dien aard), kunnen de gelden niet worden terug gevraagd. Uiteraard zullen we voor een passend alternatief zorgen. Denk aan het doorschuiven van de gelden voor een nieuwe datum of tegoedbonnen. 

GEDRAG EN AANSPRAKELIJKHEID:

 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie en beveiligingspersoneel. (Bij het kopen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de huisregels)
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het evenemententerrein en op de parkeerplaats van het evenement.
 • Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

OKTOBERFEST PULLEN:

 • Op onze oktoberfest pullen wordt borg gevraagd. De pul blijft ten alle tijden eigendom van de organisatie. Iedereen hoort zelf goed op te passen op zijn eigen pul. Bij verlies of diefstal kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden en is het niet mogelijk om de borg terug te vorderen. De organisatie zal streng optreden bij het ontvreemden van pullen die niet van desbetreffende persoon zijn. Personen die zich aan diefstal van pullen of andere bezittingen van de organisatie/bezoekers van het oktoberfest schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie. 

VERBODEN ZAKEN:

 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 • Het is verboden confetti, serpentine en andere feestversieringen in de feesttent te gebruiken. Bij gebruik zal eventuele schade op u verhaalt worden.
 • Kleine wegwerpcamera’s en amateur-apparatuur is o.v.b. toegestaan. (Lens niet groter dan 70mm)
 • Dealen van lachgas ballon, soft- en harddrugs is in en om de tent(en) niet toegestaan. Het gebruik en bezit van lachgas, softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Rechts-extremistische uitingen en taalgebruik, alsmede racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
 • Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag worden niet getolereerd. (Personen die zich hieraan schuldig maken worden direct van het festivalterrein verwijderd)
 • Het is verboden om voorwerpen, drank, bekers, pullen etc. naar de optredende artiesten te gooien. Deze bezoekers worden direct van het festivalterrein verwijderd.

ALCOHOL:

 • Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Op verzoek van organisatie/vrijwilliger kan gevraagd worden om zich te legitimeren. (red. het bij zich dragen van legitimatiebewijs is wettelijk verplicht). Indien men géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om geen alcoholhoudende dranken te schenken.

BETAALMOGELIJKHEDEN:

 • Maaltijden en dranken kunnen enkel direct met pinpas, telefoon of festival betaalkaart aan de bar betaald worden. Je kunt je eigen festival betaalkaart kopen à € 2,50 bij onze cashdesk (merchandise). Je kunt de kaart opwaarderen met elk gewenst bedrag. Bij de cashdesk kun je je betaalpasje kopen met de pin of contant. Let wel op! Je kunt tijdens het evenement het tegoed terug laten storten op je rekening. De pasjes worden niet door ons terug genomen. Je kunt ze alleen dit weekend gebruiken, daarna vervalt de geldigheid van de kaart. Deze zijn ook op zondag te gebruiken bij ons besloten evenement.

SCHADE EN OVERLAST:

 • Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan de tent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.
 • Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.

SLUITINGSTIJD:

 • Sluitingstijden zijn op vrijdag en zaterdag 2:00 uur.
 • Rondhangen in en om de tent(en) na sluitingstijd is niet toegestaan.

TOEGANGSCONTROLE:

 • Tijdens de entree zal er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan een visitatie dan wel veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om te toegang te weigeren/ontzeggen.

NALEVING EN HUISREGELS:

 • Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers dan wel de security bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het festivalterrein. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).

PRIVACY & SECURITY:

Als u ons telefonisch benaderd of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

SOCIALE MEDIA

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer cookies. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen. Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media zoals Facebook, Instagram en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

De Hertog Jan Proeverij
Kruisweg 43
5944 EM  Arcen
info@hertogjanproeverij.nl

0